Přípravný stupeň základní školy speciální

Přípravný stupeň nabízí 1 – 3 letou přípravu na vzdělání dětem s lehkým, středně těžkým, těžkým mentálním postižením a dětem s poruchami autistického spektra. Je určen pro děti od 5. let.

Žáci pracují dle týdenních a měsíčních plánů, denních příprav, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu. Výchovu a vzdělávání zajišťuje pedagog a asistent pedagoga.

Ve výchovně vzdělávací péči je kladen důraz na rozvoj sebeobslužných dovedností, komunikačních schopností, sociální adaptability, trénování kognitivních a perceptivních funkcí, jemné i hrubé motoriky, duševní pohody žáků, dále rozvoj myšlení, paměti, řeči, vnímání a představivosti, vše s ohledem na individuální schopnosti jednotlivých žáků. V individuálních vzdělávacích programech je rozpracováváno postupné osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k dosažení maximální možné míry samostatnosti.