Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s.

O NÁS

R+R+R neboli 3xR

ROZUM

Podporujeme zvídavost, využívání znalostí a dovedností v praxi. Neučíme se pouze ve školních lavicích, ale učivo prožíváme na vlastní kůži.
RADOST

Dosažení vědomostí není upřednostňováno před klidem, pohodou a spokojeností.

ROVNOVÁHA

Jsme tým, kde každý má své místo a je důležitý. Snažíme se o vzájemnou spolupráci dětí, rodičů a učitelů.Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s. je školou samostatně zřízenou pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

ZŠ a SŠ
Pomněnka je škola rodinného typu, kapacita školy je 48 žáků, ve třídách je vzděláváno 5 - 6 žáků. Vyučování probíhá podle ŠVP (školní vzdělávací program). Základem je individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům. S výukou a sebeobslužnými činnostmi při výuce dopomáhají asistenti pedagoga.

Ve výuce uplatňujeme speciálně pedagogické postupy a metody práce, které jsou v souladu s individuálními potřebami žáků.


Vzdělávací programy školy:

  1. Přípravný stupeň základní školy speciální
  2. Základní škola
  3. Základní škola speciální
  4. Střední škola – Praktická škola jednoletá

Školní družina

je v provozu ráno (6:45-8:00) a odpoledne (12:15-16:00)

Kuchyně

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Ve školní kuchyni připravují svačinky a obědy.

Kroužky

Pěvecký kroužek
Hudebně - relaxační kroužek
Africké bubnování

Doprava do školy

Škola disponuje dvěma osmimístnými automobily, kterými sváží žáky z okolních obcí.

Školné

500Kč za měsíc