O nás

Podporujeme zvídavost, využívání znalostí a dovedností v praxi. Neučíme se pouze ve školních lavicích, ale učivo prožíváme na vlastní kůži.

Dosažení vědomostí není upřednostňováno před klidem, pohodou a spokojeností.

Jsme tým, kde každý má své místo a je důležitý. Snažíme se o vzájemnou spolupráci dětí, rodičů a učitelů.

Virtuální prohlídka školy

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s. je školou samostatně zřízenou pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

ZŠ a SŠ Pomněnka je škola rodinného typu, kapacita základní školy je 47 žáků, střední školy 12 studentů, ve třídách je vzděláváno 5 - 7 žáků. Vyučování probíhá podle ŠVP (školní vzdělávací program). Základem je individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům. S výukou a sebeobslužnými činnostmi při výuce dopomáhají asistenti pedagoga.

Ve výuce uplatňujeme speciálně pedagogické postupy a metody práce, které jsou v souladu s individuálními potřebami žáků.

Vzdělávací programy školy:

  1. Přípravný stupeň základní školy speciální
  2. Základní škola
  3. Základní škola speciální
  4. Střední škola – Praktická škola jednoletá


Doprava do školy: Škola disponuje třemi osmimístnými automobily, kterými sváží žáky z okolních obcí

Školné: 500Kč za měsíc

Návštěva školy: kdykoli, po dohodě na tel. čísle 583 213 910