KONTAKTY

Oficiální název Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
Sídlo Šumavská 13, 787 01 Šumperk
Telefon/fax 583 285 443, 583 212 302, 583 213 910
E-mail n.vykydalova@seznam.cz
trundovasarka@seznam.cz
Web http://www.pomnenka.net

Jméno ředitele:
Ing. Mgr. Nataša  Strakošová Vykydalová
n.vykydalova@seznam.cz
telefon: 583 212 302
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Šárka Trundová                    
trundovasarka@seznam.cz
telefon: 583 213 910    

Sekretářka:
Dana Možná
telefon: 583 285 443

Vedoucí kuchyně: 
Iva Honcová 
Telefon: 583214332

   
 
 
Název a sídlo zřizovatele:
Ing. Ivo Vykydal, Šumavská 4, 787 01 Šumperk
právní forma: obecně prospěšná společnost
se sídlem: Šumavská 13, 787 01 Šumperk
 
IČO:
25 82 82 74
 
Bankovní spojení:
Komerční banka Šumperk, č.ú. 5794170257/0100
 
Správní rada:
člen správní rady: Mgr. Jitka Čulíková
člen správní rady: Vlasta Pavelková
člen správní rady: Šimon Vykydal
 
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady: MUDr. Zdeňka Šemberová
člen dozorčí rady: Ing. Mirosla Podhajský
člen dozorčí rady: Ing. Taťána Kulhavá

Školská rada:
člen školské rady: Mgr. Šárka Trundová
člen školské rady: Mgr. Jitka Čulíková
člen školské rady: Vlasta Pavelková