Nadstandardní péče

Logopedie

Individuální logopedická péče je u žáků zařazována jedenkrát týdně a opírá se o spolupráci s rodinou. Logopedická péče je postavena na uvolnění mluvidel žáků s cílem naučit je pohybovat jazykem a umět hospodařit se svým dechem. Pracujeme nejen s obrázky, učíme se krátká říkadla, procvičujeme problémové hlásky. U některých žáků hledáme alternativní formu komunikace, její zařazení musí být promyšleno a také konzultováno s rodiči. Někteří žáci potřebují orofaciální stimulaci, jejímž cílem je lepší orientace jazyka v ústech, aktivizace polykání, snížení salivace, úprava dýchání, normalizace svalového napětí, podpora verbálních schopností.

Rehabilitace

Pro děti s tělesným postižením je zajištěna každodenní rehabilitace kvalifikovanou fyzioterapeutkou na doporučení lékaře. V současné době včetně hydromasáže.

Svoz a rozvoz žáků

Škola zajišťuje denní dopravu žáků z okolních obcí dvěmi osmimístnými automobily.

Solná jeskyně

1x ročně žáci absolvují 10 lekcí v solné jeskyni. Relaxují v zajímavém prostředí, kde je čistý vzduch nasycený mnoha minerály a stopovými prvky. Díky kombinaci solí a vysoké koncentraci stopových prvků je vytvořeno unikátní mikroklima, které se vyrovná pobytu u moře.

Plavání

Žáci školy pravidelně navštěvují kurzy plavání na velkém bazéně na Aquatolu. Zde se pod vedením lektorů učí plavat nebo zdokonalují svůj plavecký styl. Někteří žáci k plavání využívají menší a teplejší bazén na Welly, kde neprobíhají lekce plavání, ale žákům slouží vodní prostředí k uvolnění.

Hipoterapie a pedagogicko - psychologické ježdění

Jízda na koni nebo jen kontakt s ním má silný vliv na lidskou psychiku. Kůň zlepšuje žákovu schopnost přizpůsobení, soustředění, uvolnění, sebeprosazení a zároveň zaměstnává všechny smysly. Na školním ranči žáci pravidelně absolvují rehabilitační jízdy na koni.

Školní ranč

V naší škole nemusíme sedět jenom v lavicích. Pravidelně chodíme na školní ranč. Žáci a studenti zde mohou krmit kozy, králíky, slepice a malé prasátko.

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt člověka a psa. Do naší školy dochází fenka Frenkie, která pomáhá našim žákům k rozvoji socializačních kompetencí, pomáhá zlepšit komunikaci, stimuluje je nejen v oblasti smyslové, ale také rozumové a pohybové.

Muzikoterapie

Muzikoterapie nabízí dětem tělesnou a duševní harmonizaci, hru na perkuse při aktivní formě muzikoterapie, uvolnění v průběhu muzikoterapeutické relaxace (pasivní forma muzikoterapie) vytvářené především hrou na hudební lidové nástroje s přirozeným laděním jako je koncovka, fujara, brumle, djembe, rámový buben, tibetské misky a alikvotním zpěvem. Jedná se o celostní přístup muzikoterapie.