Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s.

Kroužky:

Hudebně relaxační kroužek
Eva Tomková
Pondělí
1. skupina: 12:30 - 13:00
2. skupina: 13:00 - 13:30

Pěvecký
Lubomíra Přikrylová
Úterý
13:30 - 14:30

Dramatický kroužek
Jitka Hédová, Jana Sládková
Středa
13:15 - 14:00


Atletický
Šárka Trundová, Olga Sýkorová
Čtvrtek
13:30 - 14:30