Kroužky

Dramatický kroužek
Jitka Hédová, Vendula Kašparová

Pondělí

13:15 -14:00

Pěvecký kroužek
Lubomíra Přikrylová
Úterý
13:30 - 14:30

Hudebně relaxační kroužek
Eva Tomková
Pondělí
1. skupina 12:30 - 13:00
2. skupina 13:15- 13:45

Atletický kroužek
Šárka Trundová, Olga Sýkorová
Čtvrtek
13:00 - 14:00