Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s.

Vedoucí školní družiny:
Petra Kuschnerová

Školní družina je v provozu denně od 6:45 - 16:00

O prázdninách je omezený provoz od 8:00 - 15:00

Po dohodě lze o prázdninách do družiny přihlásit i dítě z jiné školy či školky,
cena podle počtu dní.


Pravidelné aktivtiy v družině:

Pondělí: Literární oblast

Úterý: Hudební oblast

Středa: Pracovní a výtvarné aktivity

Čtvrtek: Pohybové aktivity

Pátek: Rozumově - symslové aktivity