Program Přírodní zahrada

Registrační číslo: 1190700525

Cílem projektu je rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které probhá ve venkovním rostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Projekt probíhá za podpory SFŽP a MŽP

Plakát