Program Přírodní zahrada

Registrační číslo: 1190700525

Cílem projektu je rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které probhá ve venkovním rostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Projekt probíhá za podpory
https:/www.sfzp.cz/ a https:/www.mzp.cz/

Plakát