Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy:

 • Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová

Zástupkyně ředitelky:

 • Mgr. Šárka Trundová

Výchovná poradkyně:

 • Mgr. Šárka Trundová

Učitelé:

 • Mgr. Jitka Hédová
 • Bc. Vendula Kašparová
 • Mgr. Michal Navrátil
 • Mgr. Jana Sládková
 • Mgr. Olga Sýkorová
 • Bc. Eva Tomková
 • Mgr. Šárka Trundová
 • Bc. Lenka Beranová

Logopedka:

 • Mgr. Olga Sýkorová

Vychovatelka školní družiny:

 • Bc. Andrea Asmusová
 • Veronika Mildová

Fyzioterapeutka:

 • Gabriela Balšánková

Asistenti pedagoga:

 • Markéta Eve
 • Martina Koukolová
 • Martina Maturová
 • Veronika Mildová
 • Věra Novotná
 • Mirka Skoumalová
 • Alena Janků
 • Alexandra Vykydalová
 • Jana Walterová