Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s.

Pedagogičtí pracovníci školy:

Ředitelka školy:
Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Šárka Trundová

Výchovná poradkyně:
Mgr. Šárka Trundová

Učitelé:
Mgr. Jitka Hédová
Mgr. Michal Navrátil
Mgr. Jana Sládková
Mgr. Olga Sýkorová
Mgr. Veronika Šípková
Bc. Eva Tomková
Mgr. Šárka Trundová
Mgr. Hana Wolanská

Logopedka:
Mgr. Olga Sýkorová

Vychovatelka školní družiny:
Lubomíra Přikrylová

Fyzioterapeutka:
Gabriela Balšánková

Asistenti pedagoga:
Markéta Eve
Lucie Gebauerová
Martina Koukolová
Petra Kuchnerová
Veronika Milde
Věra Novotná
Alexandra Vykydalová
Jana Walterová
Mirka Skoumalová